Hakkımda

Hakkımda
Dr. Muharrem Taşkoparan

Hakkımda


DOÇ. DR. MUHARREM TAŞKOPARAN 05 Eylül1974 tarihinde Hacıbektaş/Nevşehir'de doğmuştur.

Doç. Dr. Muharrem TAŞKOPARAN, alanında tanınmış ve son derece başarılı bir tıp doktorudur. Nevşehir, Hacıbektaş Lisesi mezunu olan Taşkoparan, maddi imkânsızlıklara rağmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmış ve 1997 yılında mezun olmuştur. Başarı odaklı olan Taşkoparan, kariyer basamaklarına hızlı bir şekilde tırmanmış; İç hastalıkları ve Gastroenteroloji eğitimlerini Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2017 yılında “Doçent” ünvanını almıştır.

Ankara Özel Güven Hastanesi’nde 14 yıl çalıştıktan sonra; siz değerli hasta ve danışanlarına üst düzey hizmet verebilmek için günümüzün en değerli projelerinden biri olan YDA Center’da kendi Endoskopi ve kolonoskopi kliniğini hizmete açmıştır.

Birçok ünlü sanatçı, siyasetçi,  bürokrat, iş insanının ve kendi meslektaşlarının doktorluk görevini başarı ile üstlenmiş olup bu görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Doç.Dr. Muharrem Taşkoparan evli ve iki çocuk babasıdır. İtalya Universita San Raffelle Tıp Fakültesi'nde eğitim gören Taşkoparan'ın ikiz çocukları, geleceğin başarılı doktor adaylarıdır.

2004-2007, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

Eğitimler

2004-2007 : Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tıpda Yan Dal
Uzmanlık
2017 : Doçentlik, Ankara Özel Güven Hastanesi

1999-2004, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi

1998-1999, Ankara Numune Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Asistan Hekim

1991-1997, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi

Deneyimler

1997-1998 : Nevşehir Hacıbektaş Devlet Hastanesi , Pratisyenlik

1998-1999 : Ankara Numune Hastanesi Anestezi Asistanlığı

1999-2004 : Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası Uzmanlık

2004-2007 : Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ihtisası,Yan dalı

2007- 2008 : İstanbul Kasımpaşa Asker Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği (Askerlik)

GATA Haydarpaşa Askeri hastanesi Gatroenteroloji Kliniği (Askerlik)
Özel Çapa Hastanesi

2008-2009 : Adıyaman Devlet Hastanesi Gastroenteroloji (Mecburi Hizmet)

2010- : Özel Ankara Güven Hastanesi Gastroenteroloji

2010- 2023 Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Doçent Doktor

Mesleki Üyelikler

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Gastrointestinal Endoskopi Derneği

Türk Karaciğer Hastalıkları Araştırma Derneği

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Derneği

Pankreas Akademi

UZMANLIK TEZİ

Tıpda Yan Dal Uzmanlık: Tez adı: Kronik hepatit C'li hastalarda peginterferon ve ribavirin tedavisinin kan basıncı ve insülin direnci üzerine erken etkisi (2007) Tez Danısmanı:(ENDER SERIN)

Tıpda Uzmanlık Tez adı: Kronik böbrek yetmezligi olan hastalarda dispepsi sıklıgı ve etkileyen faktörler (2004) Tez Danısmanı:(UGUR YILMAZ)

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

 • Tanısal ve tedavi edici Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi) ve Kolonoskopi,
 • Mide ve bağırsak (Kolon) Kanama tedavisi müdehaleler
 • Polipektomi
 • Özefagus Varislerinde Bant Ligasyonu
 • Reflü Hastalığı, özofajit, Mide ülseri, Duodenum ülseri, Peptik Ülser, Gastrit, Özofagus varisleri, Hiatalherni (Mide fıtığı), Atrofik Gastrit, İntestinal metaplazi, Displazi, Mide kanseri, Özofagus kanseri, Duodenal
 • Tümörler, Mide polipleri, Anjio-displaziler, Mide varisleri
 • Çöliak hastalığı ( Gluten Enteropatisi)
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi takılması - Endoskopik Beslenme Tüpü Yerleştirilmesi ve
 • Değiştirilmesi: PEG, özellikle uzun süre (2-3 aydan uzun süre) ağızdan yeterli olarak beslenemeyen, ağızdanvbeslendiğinde yedikleri akciğerine kaçan ve bu nedenle öksüren, boğulur gibi olan, yediklerini yutamayanvve bu nedenle büyüyemeyen hastaların beslenmesini iyileştirmek amacı ile uygulanan bir beslenmevyöntemidir. Bu yolla hastanın daha güvenli ve rahat şekilde beslenmesi mümkün olabilir.)
 • Gastrointestinal Sistem Darlıklarında Balon Dilatasyonu ve Stent Yerleştirilmesi
 • Endoskopik Submukozal Rezeksiyon
 • Kolon ve ince bağırsak Hastalıkları: Hemoroidler, Akut Anal Fissür, Kronik Anal fissür, Soliter rektalülser, İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı), Kalın Bağırsak Kanseri, Polipler (Hiperplastik polipler, Adenematöz polipler, Tübüler Adenom, Tübülovillöz adenom, Villöz Adenom, Flat adenom), Kolon Divertikülleri, Divertikülit, Kolon Anjio-displazisi,
 • Karaciğer Hastalıkları: Karaciğer Yağlanması ( Hepatosteatoz), Kronik Hepatit B, Hepatit B taşıyıcılığı, Hepatit D, Kronik Hepatit C, Siroz ve Komplikasyonları, Özofagus varisleri, Asit, Hepatomegali, Splenomegali, Hemanjiom, Karaciğer Kanserleri, Hepatoma, Hepatoselüler kanser (HCC), Primer Bilier Siroz, Otoimmun Hepatit, Sekonder Bilier Kolanjit, Karaciğer biyopsisi, Karaciğer Lezyon biopsileri NASH, Toksik Hepatit, Alkolik Hepatit, Alkolik karaciğer Hastalığı, Karaciğer Nakli, Transplantasyon
 • Safra kesesi ve safra Yolları Hastalıkları: Akut Kolesistit, Safra kesesi taşı, Safra kesesi Polipleri, Safra yolu (koledok Hastalıkları), safra yolu taşları, Tümörleri, Kolanjit,
 • Pankreas Hastalıkları; Akut Pankreatit, Kronik Pankreatit, Otoimmün Pankraetit, Pankreas kistleri, Pankreas Kanserleri

Yayınlar ve Bilimsel Etkinlikler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 TASKOPARAN MUHARREM,SERIN ENDER,GÖKTÜRK HÜSEYIN SAVAS,IÇER MUSTAFA
OKAN,ABACI KUTLU,ÖZER BIROL,ZÜMRÜTDAL AYSEGÜL,YILMAZ UGUR (2011). Early Effect of Peginterferon Alpha-2b plus Ribavirin Treatment on Blood Pressure and Insulin Resistance in Patients
with Chronic Hepatitis C. HEPATO-GASTROENTEROLOGY, 58(107-108), 875-879., Atıf Sayısı: 2,
(Kontrol No: 2677980)

A.2 ÇEKIN AYHAN HILMI,TASKOPARAN MUHARREM,DUMAN ADIL,SEZER CEM,ÇEKIN
YESIM,YOLCULAR BASAK OGUZ,CAN HASAN,PEHLIVAN FATMA SEHER,ÇAYIRCI MINE (2012). The Role of
Helicobacter pylori and NSAIDs in the Pathogenesis of Uncomplicated Duodenal Ulcer. Gastroenterology Research and Practice, 2012, 1-6., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1155/2012/189373, (Kontrol No: 2678306)

A.3 ÇEKIN AYHAN HILMI,GÜR GÜRDEN,TÜRKOGLU EMINE SUNA,AKAYDIN ALDEMIR
DERYA,YILMAZ UGUR,GÜRSOY MURAT,TASKOPARAN MUHARREM,BOYACIOGLU AHMET SEDAT (2013). The protective effect of L-carnitine on hepatic ischemia-reperfusion injury in rats. The Turkish Journal of Gastroenterology, 24(1), 51-56., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.4318/TJG.2013.0645 , (Kontrol No: 2678925)

A.4 ADAKAN YESIM,TASKOPARAN MUHARREM,ÇEKIN AYHAN HILMI,DUMAN
ADIL,HARMANDAR FERDA, TASKIN VILDAN,ÜSTÜN YILMAZ,YESIL BAYRAM (2014). Implementation of Screening Colonoscopy amongst First-Degree Relatives of Patients with Colorectal Cancer in Turkey: a Cross-Sectional Questionnaire Based Survey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(14), 5523-5528., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.14.5523 , (Kontrol No: 2678595)

A.5 ÇOLAKOGLU SULE,TURUNÇ TUBA,TASKOPARAN MUHARREM,ALISKAN HIKMET
EDA,KIZILKILIÇ EBRU,DEMIROGLU YUSUF ZIYA,ARSLAN AYSE HANDE (2008). Three Cases of Serious Infection Caused by Aerococcus urinae: A Patient with Spontaneous Bacterial Peritonitis and Two
Patients with Bacteremia. Infection, 36(3), 288-290., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.1007/s15010-008- 7223-Z, (Kontrol No: 2679195)

A.6 Yasin ŞAHİNTÜRK Muharrem TAŞKOPARAN Seyit UYAR Gökhan KÖKER Zahide TAŞ Gülhan
ÖZÇELİK Ferda AKBAY HARMANDAR Ayhan Hilmi ÇEKİN (2016) The current status in gastric cancer: Localization, pathology, and age Mide kanserinde güncel durum: Lokalizasyon, patoloji ve yaş . Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2016;15:1-4.10